Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

Λέγοντας αναπνευστική φυσικοθεραπεία, εννοούμε τις ασκήσεις και τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να διευκολύνουμε ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα.
Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι ασθενείς με αναπνευστικές παθήσεις, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα αναπνοής, ακόμα και για την πραγματοποίηση μικρών και εύκολων κινήσεων.

Οι στόχοι της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας είναι κυρίως τρεις :

  • Η βελτίωση του πνευμονικού αερισμού
  • Η αύξηση της αντοχής σε ασθενείς με μειωμένη αναπνευστική ικανότητα
  • Ο βρογχικός καθαρισμός
Ζητήστε σήμερα κιόλας συμβουλές για το δικό σας πρόβλημα!
210 2011 374 / 693 6725 905